Thiết bị cảng Sany

Xe Gắp Container Rỗng SDCY80K7GC

Tải trọng nâng roc:  8000kg
Chiều cao nâng:  7m

Xe Gắp Container Rỗng SDCY90K6H1

Tải trọng nâng roc:  9000kg
Chiều cao nâng:  7m

Xe Gắp Container Rỗng SDCY100K6G

Tải trọng nâng roc:  10000kg
Chiều cao nâng:  7m

Xe Gắp Container 10 tấn-SRSC1009-6E

Tải trọng nâng roc:  10000kg
Chiều cao nâng:  16.2m

Xe Gắp Container 31 tấn-SRSW31H1

Tải trọng nâng roc:  31000kg
Chiều cao nâng:  9.5m

Xe Gắp Container 45 tấn - SRSC4531G

Tải trọng nâng roc:  45000kg
Chiều cao nâng:  15.1m

Xe Gắp Container 45 tấn-SRSC45H3

Tải trọng nâng roc:  45000kg
Chiều cao nâng:  15.1m

Xe Gắp Container 50 tấn-SRST50H1-H

Tải trọng nâng roc:  50000kg
Chiều cao nâng:  15.1m

Máy bơm Bê Tông 65m3/HBT6013C-5S

Công suất:  114hp/kw
Trọng lượng:  6000kg
Kích thước:  6730×2100×2600mm

Máy bơm Bê Tông 85m3/HBT8018C-5S

Công suất:  180hp/kw
Trọng lượng:  7300kg
Kích thước:  7330×2125×2685mm

Máy bơm Bê Tông 95m3/HBT9028CH-5S

Công suất:  360hp/kw
Trọng lượng:  11910kg
Kích thước:  7508×2272×2750mm

Máy bơm Bê Tông 121m3/HBT12020C-5W

Công suất:  300hp/kw
Trọng lượng:  9000kg
Kích thước:  7700×2125×2960mm

Xe Bơm Bê Tông Cần 38m

Công suất:  140hp/kw
Trọng lượng:  27800kg
Kích thước:  11380x2500x4000mm

Xe Bơm Bê Tông Cần 43m

Công suất:  170hp/kw
Trọng lượng:  36350kg
Kích thước:  12500x2500x4000mm

Xe Bơm Bê Tông Cần 47m

Công suất:  170hp/kw
Trọng lượng:  36400kg
Kích thước:  12500x2500x4000mm

Xe Bơm Bê Tông Cần 56m

Công suất:  180hp/kw
Trọng lượng:  42500kg
Kích thước:  13850x2500x4000mm

Xe Bơm Bê Tông Cần 62m

Công suất:  180hp/kw
Trọng lượng:  53000kg
Kích thước:  15730x2500x4000mm

Xe Bồn Trộn Bê Tông 4m3/SY204C-6

Trọng lượng:  17100kg
Kích thước:  7530×2320×3400mm

Xe Bồn Trộn Bê Tông 8m3/SY308C-8

Trọng lượng:  32200kg
Kích thước:  8700×2500×3820mm

Xe Bồn Trộn Bê Tông 6m3/SY306C-6

Trọng lượng:  26020kg
Kích thước:  8030×2500×3700mm