Máy Bơm Bê Tông Tĩnh

Máy bơm Bê Tông 65m3/HBT6013C-5S

Công suất:  114hp/kw
Trọng lượng:  6000kg
Kích thước:  6730×2100×2600mm

Máy bơm Bê Tông 85m3/HBT8018C-5S

Công suất:  180hp/kw
Trọng lượng:  7300kg
Kích thước:  7330×2125×2685mm

Máy bơm Bê Tông 95m3/HBT9028CH-5S

Công suất:  360hp/kw
Trọng lượng:  11910kg
Kích thước:  7508×2272×2750mm

Máy bơm Bê Tông 121m3/HBT12020C-5W

Công suất:  300hp/kw
Trọng lượng:  9000kg
Kích thước:  7700×2125×2960mm