Xe Ben Mỏ XCMG

Xe Đào SY16C-Tier 3

Công suất:  10.3hp/kw
Chiều sâu đào:  3.6m
Kích thước:  3575x1350x2420mm

Xe Đào SY20C

Công suất:  10.3hp/kw
Chiều sâu đào:  3.6m
Kích thước:  3575x1350x2420mm

Xe Đào SY35U-Tier 3

Công suất:  20.4hp/kw
Chiều sâu đào:  4.8m
Kích thước:  4915x1720x2515mm

Xe Đào SY35U-Tier 4f(US,3860 kg)

Công suất:  18.2hp/kw
Chiều sâu đào:  4.8m
Kích thước:  4915x1720x2515mm