Xe Xúc XCMG

Xe Đào SY365C

Công suất:  205hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1m
Kích thước:  9728x3080x3675mm

Xe Đào SY465H

Công suất:  250hp/kw
Chiều sâu đào:  10.7m
Kích thước:  12200x3180x3690mm

Xe Đào SY500H-Tier 3

Công suất:  300hp/kw
Trọng lượng:  49500kg

Xe Đào SY750H

Công suất:  377hp/kw
Chiều sâu đào:  11m
Kích thước:  12865x4030x4855mm