Xe Cẩu Bánh Xích

Xe Cẩu Bánh Xích 55 tấn - SCC550E

Tải trọng nâng roc:  55000kg
Chiều cao nâng:  52m

Xe Cẩu Bánh Xích 60 tấn - SCC600E

Tải trọng nâng roc:  60000kg
Chiều cao nâng:  52m

Xe Cẩu Bánh Xích 75 tấn - SCC750E

Tải trọng nâng roc:  75000kg
Chiều cao nâng:  57m

Xe Cẩu Bánh Xích 90 tấn - SCC900E

Tải trọng nâng roc:  90000kg
Chiều cao nâng:  61m

Xe Cẩu Bánh Xích 100 tấn - SCC1000E

Tải trọng nâng roc:  100000kg
Chiều cao nâng:  61m

Xe Cẩu Bánh Xích 140 tấn - SCC1350E

Tải trọng nâng roc:  140000kg
Chiều cao nâng:  80m