Xe Tải Cẩu

Xe Tải Cẩu 10 tấn - SPS25000/SHACMAN chassis

Tải trọng nâng roc:  10000kg
Chiều cao nâng:  18.1m

Xe Tải Cẩu 12 tấn - SPS30000/SHACMAN chassis

Tải trọng nâng roc:  12000kg
Chiều cao nâng:  14.8m

Xe Tải Cẩu 14 tấn - SPS35000/SHACMAN chassis

Tải trọng nâng roc:  14000kg
Chiều cao nâng:  18.5m

Xe Tải Cẩu 20 tấn - SPS50000/SHACMAN chassis

Tải trọng nâng roc:  20000kg
Chiều cao nâng:  21m