Xe Gắp Container Rỗng

Xe Gắp Container Rỗng SDCY80K7GC

Tải trọng nâng roc:  8000kg
Chiều cao nâng:  7m

Xe Gắp Container Rỗng SDCY90K6H1

Tải trọng nâng roc:  9000kg
Chiều cao nâng:  7m

Xe Gắp Container Rỗng SDCY100K6G

Tải trọng nâng roc:  10000kg
Chiều cao nâng:  7m