Xe Xúc Đào XCMG

Xe Đào SY16C-Tier 3

Công suất:  10.3hp/kw
Chiều sâu đào:  3.6m
Kích thước:  3575x1350x2420mm

Xe Đào SY20C

Công suất:  10.3hp/kw
Chiều sâu đào:  3.6m
Kích thước:  3575x1350x2420mm

Xe Đào SY35U-Tier 3

Công suất:  20.4hp/kw
Chiều sâu đào:  4.8m
Kích thước:  4915x1720x2515mm

Xe Đào SY35U-Tier 4f(US,3860 kg)

Công suất:  18.2hp/kw
Chiều sâu đào:  4.8m
Kích thước:  4915x1720x2515mm

Xe Đào SY210C

Công suất:  104hp/kw
Chiều sâu đào:  9.1m
Kích thước:  9680x2980x3440mm

Xe Đào SY215C-Tier 3

Công suất:  118hp/kw
Chiều sâu đào:  9.6m
Kích thước:  9680x2980x3440mm

Xe Đào SY215C

Công suất:  122hp/kw
Chiều sâu đào:  9.6m
Kích thước:  9728x2980x6700mm

Xe Đào SY235C-Tier 4i

Công suất:  132hp/kw
Chiều sâu đào:  9.6m
Kích thước:  9920x3290x3175mm

Xe Đào SY305H

Công suất:  212hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1m
Kích thước:  11100x3190x3600mm

Xe Đào SY335C-Tier 2

Công suất:  190hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1m
Kích thước:  11100x3190x3600mm

Xe Đào SY335C-Tier 4i

Công suất:  210hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1m
Kích thước:  11100x3190x3600mm

Xe Đào SY365C

Công suất:  205hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1m
Kích thước:  9728x3080x3675mm

Xe Đào SY465H

Công suất:  250hp/kw
Chiều sâu đào:  10.7m
Kích thước:  12200x3180x3690mm

Xe Đào SY500H-Tier 3

Công suất:  300hp/kw
Trọng lượng:  49500kg

Xe Đào SY750H

Công suất:  377hp/kw
Chiều sâu đào:  11m
Kích thước:  12865x4030x4855mm

Xe Xúc Lật SYL956H5

Công suất:  164hp/kw
Tải trọng nâng roc:  5000kg
Chiều cao nâng:  3.1m

Xe Xúc Lật SW405K

Công suất:  195hp/kw
Tải trọng nâng roc:  5000kg
Chiều cao nâng:  5.4m