0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Cắt Rãnh

Máy hàn sàn Vinyl Unifloor 500

Công suất:  2300hp/kw
Trọng lượng:  15.5kg
Giờ hoạt động:  230V

Máy gọt rãnh sàn Vinyl Groover 500-LP sử dụng Pin

Trọng lượng:  5.5kg
Giờ hoạt động:  18V-5A

Máy Cắt Rãnh Vinyl Groover

Công suất:  700hp/kw
Trọng lượng:  6.7kg
Thương hiệu:  14

Máy Hàn Sàn Vinyl UniFloor E

Công suất:  2300hp/kw
Trọng lượng:  11kg
Thương hiệu:  7.5

Máy Hàn Sàn Vinyl MiniFloor

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  5.3kg
Thương hiệu:  5
0913 888 247