Xe Nâng Scissor

Xe Nâng Scissor 3220

Trọng lượng:  227kg
Chiều cao nâng:  8m
Kích thước:  2320x810x1610mm

Xe Nâng Scissor 3226

Trọng lượng:  454kg
Chiều cao nâng:  10m
Kích thước:  2320x810x1790mm

Xe Nâng Scissor 4626

Trọng lượng:  454kg
Chiều cao nâng:  10m
Kích thước:  2310x1170x1790mm

Xe Nâng Scissor 4632

Trọng lượng:  318kg
Chiều cao nâng:  12m
Kích thước:  2310x1170x1790mm

Xe Nâng Scissor 9250RT

Trọng lượng:  680kg
Chiều cao nâng:  18m
Kích thước:  4470x2340x2290mm
0913 888 247