Xe Nâng Thò Thụt

Xe Nâng Người Thò Thụt SJ40T

Trọng lượng:  295kg
Chiều cao nâng:  14m

Xe Nâng Người Thò Thụt SJ61T

Trọng lượng:  227kg
Chiều cao nâng:  20m

Xe Nâng Người Thò Thụt SJ82T

Trọng lượng:  227kg
Chiều cao nâng:  27m

Xe Nâng Người Thò Thụt SJ86T

Trọng lượng:  227kg
Chiều cao nâng:  28m
0913 888 247