Xe Nâng Cần Z

Xe Nâng Người Cần Z SJ46AJ

Trọng lượng:  227kg
Chiều cao nâng:  16m

Xe Nâng Người Cần Z SJ63AJ

Trọng lượng:  227kg
Chiều cao nâng:  21m

Xe Nâng Người Cần Z SJ85AJ

Trọng lượng:  227kg
Chiều cao nâng:  28m
0913 888 247