0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Xe Đào ENSIGN

Xe Đào XE135B

Trọng lượng:  13000kg
Tải trọng nâng roc:  0.4-0.5m3kg
Chiều sâu đào:  5.5m

Xe Đào XE215C

Trọng lượng:  21300kg
Tải trọng nâng roc:  0.9m3kg
Chiều sâu đào:  6.5m

Xe Đào XE335C

Trọng lượng:  33800kg
Tải trọng nâng roc:  1.4m3kg
Chiều sâu đào:  6.9m

Xe Đào XE370CA

Trọng lượng:  36600kg
Tải trọng nâng roc:  1.6-1.8m3kg
Chiều sâu đào:  6.9m

Xe Đào Bánh Lốp XE60W

Trọng lượng:  5930kg
Tải trọng nâng roc:  0.2m3kg
Chiều sâu đào:  3.5m

Xe Đào Bánh Lốp XE150W

Trọng lượng:  15318kg
Tải trọng nâng roc:  0.58m3kg
Chiều sâu đào:  5m

Xe Đào Bánh Lốp XE210W

Trọng lượng:  21140kg
Tải trọng nâng roc:  0.86m3kg
Chiều sâu đào:  5.7m
0913 888 247