0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Xe Xúc lật WOLF

Xe xúc lật Wolf ZL60

Model:  ZJ60
Năm sản xuất:  2022
Thương hiệu:  WOLF

Xe Xúc LW300FN/KN

Trọng lượng:  10900kg
Tải trọng nâng roc:  3000kg
Model:  3.8

Xe Xúc LW400KN

Trọng lượng:  14500kg
Tải trọng nâng roc:  4000kg
Model:  3.8

Xe Xúc LW500FN

Trọng lượng:  16900kg
Tải trọng nâng roc:  5000kg
Model:  3.8

Xe Xúc LW600

Trọng lượng:  20000kg
Tải trọng nâng roc:  6000kg
Model:  3.8

Xe Xúc ZL50GN

Trọng lượng:  17500kg
Tải trọng nâng roc:  5000kg
Model:  3.8
0913 888 247