Xe Cẩu Bánh Xích

Cẩu Bánh Xích QUY100

Trọng lượng:  40000kg
Tải trọng nâng roc:  100000kg
Chiều cao nâng:  13-72m

Cẩu Bánh Xích QUY150

Trọng lượng:  53000kg
Tải trọng nâng roc:  150000kg
Chiều cao nâng:  13-82m

Cẩu Bánh Xích QUY250

Trọng lượng:  55000kg
Tải trọng nâng roc:  250000kg
Chiều cao nâng:  13-87m
0913 888 247