0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy chà sàn liên hợp

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái T7

Trọng lượng:  400kg
Công suất:  1750m2/h
Kích thước:  1520x1000x1270mm

Máy chà sàn liên hợp T300/T300e

Công suất:  1750m2/hhp/kw
Trọng lượng:  166kg
Kích thước:  1302x500x1095mm

Máy chà sàn TENNANT T390

Model:  T390
Thương hiệu:  TENNANT

Máy chà sàn TENNANT T290

Model:  T290
Thương hiệu:  TENNANT

Máy chà sàn liên hợp T500/T500e

Công suất:  3200m2/hhp/kw
Trọng lượng:  379kg
Kích thước:  1552x850x1100mm

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Tennant T12

Công suất:  4670m2/hhp/kw
Trọng lượng:  664kg
Kích thước:  1710x1065x1420mm

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Tennant T16

Công suất:  5160m2/hhp/kw
Trọng lượng:  1270kg
Kích thước:  1880x1070x1475mm

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Tennant T20

Công suất:  8190m2/hhp/kw
Trọng lượng:  1497kg
Kích thước:  2410x1473x1473mm
0913 888 247