0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Máy Chà Quét Liên Hợp

Xe Chà Quét Hút liên hợp M17

Công suất:  7200m2/hhp/kw
Trọng lượng:  3245kg
Kích thước:  2850x1370x1480mm

Xe Chà Quét Hút liên hợp M20

Công suất:  8190m2/hhp/kw
Trọng lượng:  1497kg
Kích thước:  2410x1473x1473mm

Xe Chà Quét Hút liên hợp M30

Công suất:  8190m2/hhp/kw
Trọng lượng:  1815kg
Kích thước:  2475x1625x1473mm
0913 888 247